Tarieven

OVER DE KOSTEN VAN MEDIATION

WELKE KOSTEN MAAK IK

Tijdens een mediation worden de door mij gemaakte uren in rekening gebracht. De kennismaking is natuurlijk gratis. De gesprekken en achterliggende administratieve handelingen - denk hierbij aan het bestuderen van stukken, contacten met partijen en eventuele derden, opstellen van overeenkomsten - worden overzichtelijk verantwoord.

LOCATIE

Op dit moment beschik ik over een  vergaderruimte in het Brabantse Budel. Ik kan echter ook bij u thuis of op kantoor (mits er een geschikte ruimte is voor de mediation) komen. Er kan eventueel ook een andere ruimte gehuurd worden. Deze (veelal geringe) kosten worden doorberekend. Daarnaast kunnen er reiskosten worden doorberekend. Ik bespreek dit altijd van te voren met u.

WIE BETAALT?

Meestal betaalt u gezamenlijk de kosten. U kunt hier onderling echter ook andere afspraken over maken. U beslist dit helemaal zelf. Maar, in zakelijke mediations is het gebruikelijk dat de werkgever de mediation bekostigt. Wie de kosten draagt voor de mediation, maakt voor mij en mijn houding als jullie mediator niets uit.

BIJSTAND

Mogelijkerwijs heeft u recht op een vergoeding vanuit de staat of vanuit uw rechtsbijstandsverzekering. Ik kan u helpen dit uit te zoeken.

Zie voor meer informatie deze websites:

- Raad voor de Rechtsbijstand
- Rijksoverheid

Particulieren

Voor particuliere mediations hanteer ik een tarief van
€ 150,- exclusief BTW per uur.


Zakelijk

Voor zakelijke mediations hanteer ik een tarief van
€ 180,- exclusief BTW per uur.


Waarom is mediation financieel aantrekkelijk?

1.


Het uurtarief van een mediator ligt meestal lager dan dat van een advocaat. Bovendien moet u vaak twee of meer advocaten inschakelen. Dus die route is vaak duurder dan een mediatontraject. 


Overigens kunt u zich, ook in de mediationprocedure, laten bijstaan door een advocaat of andere begeleider.

2.


Een gerechtelijke procedure duurt vaak veel langer dan een mediationtraject en is, los van de kosten van de advocaten, prijzig.

procederen of mediation