WELKOM

"Laten we proberen naast elkaar te vliegen,
                             in plaats van elkaar naar beneden te halen." 
                                                                                     - schrijver onbekend

handen in het haar

Mediation

Heeft u een conflict? Met uw buurman, collega, trainer, zorgverlener - noem het maar op? En hebben eerdere gesprekken of pogingen nog niets opgeleverd? Misschien is mediation dan een optie voor u.


Vaak monden (kleine) conflicten uit in jarenlange ruzies, prijzige rechtszaken en bovenal, ongelukkige mensen. Een optie voor een gezamenlijke oplossing is mediation. 


Onder begeleiding van de mediator gaat u op zoek naar de oorzaken van de problemen en wordt u in staat gesteld om creatieve oplossingen te bedenken - waar u allemaal tevreden mee kunt zijn. 
EIGEN

REGIE


Een mooi element van mediation is dat u zelf de regie in handen heeft en houdt. Tijdens het gehele proces! Veel mensen denken dat de mediator uiteindelijk als een soort rechter de beslissing gaat nemen. Dat is echter niet het geval! Een mediator is voornamelijk uw gespreksbegeleider. Alle beslissingen neemt u helemaal zelf. Zo houdt u zelf de touwtjes in handen!

DUURZAME OPLOSSINGEN


De intentie van mediation is om tot de kern van de problematiek te komen. Wanneer een conflict van alle kanten - door alle partijen - kan worden bekeken, ontstaat er vaak ruimte en begrip. Dat maakt dat er meer mogelijkheden zijn om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Oplossingen waar alle partijen niet alleen nu, maar ook in de toekomst tevreden zijn.

VERBETERDE COMMUNICATIE


Vaak moeten mensen na mediation ook nog - op de een of andere manier - met elkaar omgaan. Een beoogd doel van mediation is dat er men weer beter, begrijpelijker en eerlijker met elkaar kan communiceren. Dit voorkomt vaak een (nieuw) conflict in de toekomst.

Over mij

mr. LISA PONSIOEN

MEDIATOR en JURIST


Ik studeerde Rechten aan de Universiteit van Maastricht en specialiseerde me in het gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn studie ben ik enkele jaren werkzaam geweest bij een verzekeraar. In de loop van de tijd merkte ik dat ik dat de manier waarop conflicten vaak worden opgelost - met of zonder hulp - en via de juridische weg of anderszins, er vaak voor zorgt dat geen van de partijen uiteindelijk volledig tevreden is met de afloop. 


Om die reden ben ik mediator geworden. Voor mij is het belangrijk dat beide partijen - op het moment dat ze bij mij de deur uit lopen - er beter voor staan dan toen ze binnenkwamen. 

Lisa Ponsioen
Mediator Ponsioen

WAT VOOR MEDIATOR BEN IK?


Mijn stijl als mediator kenmerkt zich door een open blik en ruimdenkendheid. Daarnaast luister ik goed, ben ik geduldig en oprecht geïnteresseerd en gemotiveerd om uit te vinden waar de angel(s) binnen jullie conflict zich bevinden en welke belangen er meespelen.


Ik ben begaan met de mensen aan mijn tafel en zal er alles aan doen
- binnen mijn macht, uiteraard - om jullie verder te helpen.
 

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Allereerst maken we kennis.

Tijdens de kennismaking - of tijdens een aparte intake met iedere deelnemer, of met alle deelnemers gezamenlijk - kijken we of het klikt en of uw conflict zich leent voor een (succesvolle) mediation. Als dat zo is dan kunt u gezamenlijk besluiten om over te gaan tot mediation. Ter plaatse kan dan de mediationovereenkomst besproken en getekend worden. U kunt deze uiteraard ook eerst mee naar huis nemen om deze rustig door te nemen. Afhankelijk van de ingecalculeerde tijd kan soms direct na de kennismaking al gestart worden met de eerste sessie. In de andere gevallen kiezen we ervoor om de mediation op een ander tijdstip aan te vangen.


In sommige gevallen kan het nodig of wenselijk zijn om eerst een apart gesprek te hebben met alle betrokken, voordat de gezamenlijke mediation aanvangt. Als dit nodig of wenselijk is stemmen we dit uiteraard gezamenlijk af.


Vervolgens start de mediation. Een sessie duurt meestal maximaal 2 uur. Hierin krijgt u beiden de kans om te vertellen wat er precies aan uw geschil ten grondslag ligt en wat er allemaal gebeurd is.


Vervolgens ga ik u helpen wat dieper te graven. Onderwijl probeer ik de onderlinge communicatie te verbeteren. Als alle belangen op tafel liggen kan er onderhandeld worden. Wanneer er overeenstemming is kan dit worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst welke ik desgewenst voor u zal opstellen. Afhankelijk van de kwestie kunt u daarna beiden deze overeenkomst nog even na laten kijken door een onafhankelijk juridisch adviseur. Als afsluiting volgt het door u beiden ondertekenen van de overeenkomst.

Kwaliteit

Ik ben als mediator verbonden aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit is het kwaliteitsregister voor mediators in Nederland. Geregistreerd staan bij de Mfn betekent dat ik een bepaalde opleiding moet hebben gevolgd en afgerond en dat er bepaalde standaarden zijn waaraan ik mij moet houden. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging.


Bent u ontevreden over mijn handelen (of het handelen van een andere mediator)? Kijk dan eens voor uw opties met betrekking tot de klachtenregeling op de website van de Mfn.