Op welke (rechts)gebieden ben ik actief?

In principe is mediation mogelijk voor vrijwel alle soorten conflicten die mensen onderling kunnen hebben. Hieronder vindt u de gebieden waarin ik actief ben. Twijfelt u of ik uw mediator kan zijn? Neem dan gerust even contact op.

Zorg


Heeft u een conflict met uw zorgverlener, een van de maten in uw maatschap, een patient (of diens familie)? Mediation kan een uitkomst bieden. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens hier.

Hippisch

Een bijzondere tak van sport waarin ik actief ben is hippische mediation. Heeft u een conflict met een paardenhouder, dierenarts, trainer of anderszins verwant aan de paardensport? Of zijn er problemen ontstaan met de aan- of verkoop van een paard? Wellicht kan mediation een uitkomst zijn.

Zie hier voor meer informatie. 

Divers

Ik u ook helpen diverse andere zaken waarin u in conflict bent gekomen met anderen. Denk hierbij aan ruzies binnen de sfeer van families, buren, vriendengroepen, binnen verenigingen, sport et cetera. 

Mediation in de

Hippische sector

Waarom mediation in de hippische sector

Veel paardenliefhebbers lopen in hun leven met paarden wel eens tegen problemen met anderen aan. In dit soort conflicten kunnen soms grote belangen spelen, zowel financieel alsook emotioneel. 

Zowel professionele paardensport beoefenaren als recreatieve paardenliefhebbers lopen wel eens tegen een conflict aan. Dit kan gaan over de verzorging en training van het paard, zoals een meningsverschil met een dierenarts, hoefsmid fysiotherapeut of trainer. Maar ook tijdens de aan- of verkoop van paarden gaat er regelmatig wel iets mis, of met samenwerkingsverbanden die ten behoeve van de paardensport worden gevormd. Hierbij spelen de financiële belangen van partijen vaak een rol. Procederen is dan vaak een optie. Echter, ook mediation kan in deze sector erg zinvol zijn.


Niet altijd spelen er torenhoge financiële belangen een rol, waardoor een gang naar de rechter vaak niet als optie wordt gezien. De kosten voor advocaten kunnen dan immers hoog oplopen. Bovendien kan een gang naar de rechter de verhoudingen nog verder op scherp zetten. Als dat niet gewenst is, kan ik wellicht helpen!

Waarom kiezen voor mij als uw mediator?

Hoewel het voor een mediator niet nodig is om zelf expert te zijn met betrekking tot de inhoud van het conflict, kan het op sommige gebieden wel helpen. Aangezien ik zelf liefhebber ben van paarden en de paardensport ben ik van mening zeker van toegevoegde waarde te zijn bij een geschil, meningsverschil of conflict met betrekking tot paarden en de paardensport.


U hoeft mij immers een hoop niet uit te leggen. Heeft u een conflict dat te maken heeft met de paardensport? Aarzelt u dan niet om contact met mij te zoeken. Samen kunnen we bezien of uw situatie zich leent voor mediation.

Mediation in de zorg

In de zorg kunnen tal van zaken misgaan. Dit kan op het gebied van communicatie, zorgverlening, omgang of in juridische zin zijn. Er zijn tal van manieren om dit soort conflicten op te lossen. Een onderbelichte manier is mediation. Ook in de zorg kan mediation namelijk van toegevoegde waarde zijn. Het gaat hier namelijk vaak om grote belangen, namelijk je gezondheid! En de zorg voor anderen. Dit zijn grote thema's. 

Mediation is hierbij bijzonder geschikt, aangezien deze zaken zich vaak eigenlijk niet lenen voor vergaande juridisering.


Hoe mooi zou het zijn als het conflict onderling kan worden opgelost? Met een oplossing waar iedereen zich in kan vinden? Als uw mediator ga ik mijn uiterste best doen hierbij te helpen! Met mijn achtergrond in het gezondheidsrecht ben ik u graag van dienst.

unsplash